Category: Book Club

  • Отзиви от разгорова с Йоанна Елми

    Отзиви от разгорова с Йоанна Елми

    На 6 февруари 2022 година посолство бе домакин на среща разговор с българската писателка и журналистка Йоанна Елми, която представи своя дебютен роман „Направени от вина“, публикуван през 2021 г. под редакцията на писателя Георги Господинов. Вълнуващото събитие, продължило с часове при пълна зала, бе организирано съвместно с Българския литературен клуб „Записки под възглавката”. Ето…

    READ MORE